Kategori: KARAPAPAKLAR

Kafkasya Topluluklarından Karapapak/Terekeme TürkleriKimdir? 0

Karapapak/Terekeme Türklerinin Kökeni

Karapapak/Terekeme Türklerinin kökeni oldukça karmaşıkgözükmektedir. Çünkü bu konuda henüz geniş bir araştırma yapılmış değildir.Birçok bilim adamı Karapapaklardan sadece birkaç cümle...

Terekeme Teriminin Açıklaması 0

Terekeme Teriminin Açıklaması

Terekeme teriminin kökeni konusunda farklı görüşler verivayetler vardır. Bilim adamlarının büyük çoğunluğu bu terimin Türkmensözcüğünün Arapça’daki çoğulu olan Terakime’den geldiğini...

Karapapak/Terekeme Türklerinin Kökeni 0

Karapapak Teriminin Açıklaması

Tarihî konular üzerinde araştırmalar yapan birçokbilim adamı bir kavmin üzerinde araştırma yapmadan önce o kavmin isminden yolaçıkarak bir sonuca ulaşmayı...